រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
Administrative Services
ទិដ្ឋការ និត្យាកូលកម្ម ការចុះបញ្ជី ការផ្តល់សេវា ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្ទេរសិទ្ធ
Learn More
Sectors Around Province
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងនៃមន្ទីរ-អង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្ត
Learn More
The former Battambang Provincial Hall was aged 113 years (1905 – 2018) The former Battambang Provincial Hall was buil...
View (2.4K)
This black statue was inaugurated on September 27, 2007. It was made from a lot of types of weapons and explosive whi...
View (1.3K)
Lok Pknha NOU Pinet Phoeung and his wife, Mrs. Yin, had this house built in 1920 in the reign og His Majesty Sisovath...
View (2.0K)
Laang Teak Traing is located in the area of Phnom Teak Traing Mountain, approximately 41 km from Battambang Provincia...
View (1.0K)
Prek Toal resort is a unique natural environment system located in the northwest part of the provincial town of Batta...
View (1.1K)
Popuos Thmor is located in Boskhnor Village, Cheng Meanchey Commune, Banan District Battambang Province. Visitors can...
View (966)
The Cave of Phnom Kropeu is a tourist destination located in the western part of Battambang Province in Kropeu Khang ...
View (1.1K)
The tourist destination is in Dong Village, Chheu Tial Commune, Banan District, about 23 km from Battambang Provincia...
View (957)
Wat Keo is located on the Steung Sangke River in Kampong Sambour village, Samrong commune, Ek Phnom district, Battamb...
View (1.2K)
លេខអគ្គិភ័យ016 717 129
017 448 348
លេខសង្គ្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរារចរណ៍015 836 969
077​ 747 496
លេខទទួលព័ត៌មាន(ប៉ូលីស)0977780014
Weather
BATTAMBANG WEATHER
CurrencyUnitBuy
USA DollarUSD/KHR14047
Australian DollarAUD/KHR13069
Canadian DollarCAD/KHR13220
Switzerland FrancCHF/KHR14287
Off-shore CNYCNH/KHR1617
China YuanCNY/KHR1618
European EuroEUR/KHR14746
ប្រេងសាំង TOTAL៣.៧៥០៛
ប្រេងម៉ាស៊ូត TOTAL៣.៣៥០៛
អង្ករផ្កាម្លិះ ផ្សារ១៣មករា (ផ្សារថ្មី)២.៥០០៛
អង្គរផ្កាម្លិះ រោងម៉ាស៊ីន បវេល២.៤០០៛
អង្ករសែនក្រអូប ផ្សារ១៣មករា (ផ្សារថ្មី)២.៥០០៛
អង្ករសែនក្រអូប រោងម៉ាស៊ីន បវេល២.៤០០៛
ម្សៅមី ផ្សារ១៣មករា (ផ្សារថ្មី)៣.៥០០៛
សណ្តែកសៀង ផ្សារ១៣ មករា៤.៥០០៛
ពោតសគ្រាប់ ផ្សារ១៣មករា (ផ្សារថ្មី)២.៣០០៛
Read Mores : www.battambang.gov.kh/en/types/market-index

Road 1, In front of old bridge Battambang

Email : info@battambang.gov.kh

Phone Number : (+855)53 732 137

© 2021

All Rights Reserved by Battambang Administration

Last update : 1 year ago