រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
មតិស្វាគមន៍របស់ ឯកឧត្តមអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត

ជាបឋម ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះ ប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកធុរៈកិច្ច និងភ្ញៀវទេសរណ៍ ទាំងអស់កំពុងប្រើប្រាស់វេបផតថល នៃរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង។

តារាងតម្លៃទីផ្សារ

ល.រមុខទំនិញឯកតាតម្លៃ
ប្រេងសាំងរៀល/លីត្រ៤,៥៥០
អង្កររៀល/គីឡួក្រាម២,៥០០
សាច់គោរៀល/គីឡួក្រាម៤៤,០០០
សាច់ជ្រូករៀល/គីឡួក្រាម៤០,០០០
សាច់មាន់រៀល/គីឡួក្រាម២៨,០០០
សាច់ទារៀល/គីឡួក្រាម១៦,០០០
ពងទារៀល/១០ គ្រាប់៦,០០០
ត្រីរស់ ស្រស់រៀល/គីឡួក្រាម១២,០០០
ប្រហុកសាច់រៀល/គីឡួក្រាម២០,០០០
១០ត្រីរ៉ស់រៀល/គីឡួក្រាម១២,០០០
១១អង្ករផ្កាម្លិះរៀល/គីឡួក្រាម៤,០០០
១២អង្ករផ្កាខ្ញីរៀល/គីឡួក្រាម២,៥០០
១៣អង្ករនាងមិញរៀល/គីឡួក្រាម២,៥០០
១៤សណ្តែកបាយរៀល/គីឡួក្រាម៥,៥០០
១៥សណ្តែកសៀងរៀល/គីឡួក្រាម៣,០០០
១៦អំបិល ម៉ត់រៀល/គីឡួក្រាម១,០០០
១៧អំបិល គ្រួសរៀល/គីឡួក្រាម១,០០០
១៨ស្ករសរៀល/គីឡួក្រាម៣,០០០

អត្រាប្តូរប្រាក់

សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងហេតុការណ៍ចាំបាច់

លេខអគ្គិភ័យ

016 717 129

លេខសង្គ្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរារចរណ៍

015 836 969
077​ 747 496

លេខទទួលព័ត៌មាន(ប៉ូលីស)

0977780014

អាកាសធាតុ

BATTAMBANG PROVINCE WEATHER