រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration

សូមគោរពជូនពរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស សុខា ក្នុងឱកាសដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

សូមគោរពជូនពរ និងសូមអបអរសាទរដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តជូនចំពោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស សុខា ក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលដែលឯកឧត្តមបណ្ឌិតត្រូវបាន ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ។

Related Posts