រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

លទ្ធផលដោះស្រាយទំនាស់ របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

  • 39
  • ដោយ teavvisal

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង សូមជម្រាបជូនដល់ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនទាំងអស់ ឱ្យបានជ្រាបថា ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នេះ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បានដោះស្រាយទំនាស់ដែលជាសំណើ ឬបណ្ដឹងរបស់បងប្អូនដោយជោគជ័យបានចំនួន ១៥ករណី។
គិតចាប់តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ មក រដ្ឋបាលខេត្ត បានដោះស្រាយសរុបចំនួន ៣១៨ ករណី។ រដ្ឋបាលខេត្តនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ជាបន្តទៀត។ សូមអរគុណ !

អត្ថបទទាក់ទង