រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

លទ្ធផលដោះស្រាយទំនាស់ផ្សេងៗ ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងមាន កិត្តិយសសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាជ្រាបថា៖ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ នេះ រដ្ឋបាលខេត្ត បានដោះស្រាយទំនាស់បញ្ចប់ជាស្ថាពរចំនួន ០៥ករណី បូកយោងចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ មកទល់បច្ចុប្បន្ន បានដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួន ៣០៣ ករណី។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជ្រាបជាព័ត៌មាន។

អត្ថបទទាក់ទង