រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


Laang Teak Traing​ in Battambang

ដោយ SokMeanចំនួនទស្សនា (58)

Laang Teak Traing is located in the area of Phnom Teak Traing Mountain, approximately 41 km from Battambang Provincial Hall.

We can travel there to Phnom Teak Traing from the provincial town of Battambang on Road No. 57. When we reach Kilo 37 Village, Treng Commune, Rottanak Mondul District, we turn right and travel 3 km further, and will arrive at Phnom Teak Traing which is in Kilo 38 Village, Treng Commune, Rottanak Mondul District.It is a cave which has always been there, and no one is able to determine how long it has been there. It is in its natural shape.

ប្រេងសាំង (រៀល/លីត្រ)៣៤០០៛
ប្រេងរំអិលម៉ាស៊ូត (៥ល/ធុង)១២០,៥០០៛
អង្ករម្លិះ (គីឡូក្រាម)៣.៣០០៛
ម្សៅមី (គីឡូក្រាម)២.៧០០៛
ស្រូវចំរុះ (គីឡូក្រាម)៧៩៦៛
ស្រូវសែនក្រអូប១១១០៛
ពោតក្រហម គ្រាប់ (គីឡូក្រាម)២.២០០៛
ពោតស គ្រាប់ (គីឡូក្រាម)២.០០០៛
ដំឡូងមីស្ងួត៦៨០៛
ដំឡូងមីសើម២៨៨៛
Exchange Rate
រូបិយប័ណ្ណឯកតាទិញ
USA DollarUSD/KHR10
Australian DollarAUD/KHR12838
Canadian DollarCAD/KHR13040
Switzerland FrancCHF/KHR14081
Off-shore CNYCNH/KHR1588
China YuanCNY/KHR1589
European EuroEUR/KHR14573
British PoundGBP/KHR15134
Hong Kong DollarHKD/KHR1521
Indonesian RupiahIDR/KHR1000285
ប៉ូលីស117
អគ្គីភ័យ666
សង្គ្រោះ119
H1N1 Hotline012 488 981
012 836 868

PHNOM PENH WEATHER

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង
Monday, 25 February, 2019
Monday, 25 February, 2019
Monday, 25 February, 2019

Road 1, In front of old bridge Battambang

Email : info@kampot.gov.kh

Phone Number : (+855)33 932 894

© 2019

All Rights Reserved by Battambang Administration

Last update : 4 months ago