រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


Prek Toal resort in Battambang province

ដោយ SokMeanចំនួនទស្សនា (52)

Prek Toal resort is a unique natural environment system located in the northwest part of the provincial town of Battambang. If you travel by boat, it is halfway between the provincial town and Siem Reap. Visitors can go there by boat and it takes about seven hours in the rainy season and 10 hours in the dry season depending on the speed of the boat. Prek Toal has been a secret natural habitat for birds in the area of the Tonle Sap Lake for a long time. It is a vast habitat for and a source of all kinds of birds. In 1958, KENRY MAHOUT, the wall know French archeologist who discovered Angkor Wat, on his way back from Angkor Wat on a boat, described seeing thousands of pelicans and herons in trees in the area of Prek Toal and the Tonle Sap lake. It was a beautiful spectacle like snow falling on the area of the Tonle Sap Lake.

ប្រេងសាំង (រៀល/លីត្រ)៣៤០០៛
ប្រេងរំអិលម៉ាស៊ូត (៥ល/ធុង)១២០,៥០០៛
អង្ករម្លិះ (គីឡូក្រាម)៣.៣០០៛
ម្សៅមី (គីឡូក្រាម)២.៧០០៛
ស្រូវចំរុះ (គីឡូក្រាម)៧៩៦៛
ស្រូវសែនក្រអូប១១១០៛
ពោតក្រហម គ្រាប់ (គីឡូក្រាម)២.២០០៛
ពោតស គ្រាប់ (គីឡូក្រាម)២.០០០៛
ដំឡូងមីស្ងួត៦៨០៛
ដំឡូងមីសើម២៨៨៛
Exchange Rate
រូបិយប័ណ្ណឯកតាទិញ
USA DollarUSD/KHR10
Australian DollarAUD/KHR12838
Canadian DollarCAD/KHR13040
Switzerland FrancCHF/KHR14081
Off-shore CNYCNH/KHR1588
China YuanCNY/KHR1589
European EuroEUR/KHR14573
British PoundGBP/KHR15134
Hong Kong DollarHKD/KHR1521
Indonesian RupiahIDR/KHR1000285
ប៉ូលីស117
អគ្គីភ័យ666
សង្គ្រោះ119
H1N1 Hotline012 488 981
012 836 868

PHNOM PENH WEATHER

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង
Monday, 25 February, 2019
Monday, 25 February, 2019
Monday, 25 February, 2019

Road 1, In front of old bridge Battambang

Email : info@kampot.gov.kh

Phone Number : (+855)33 932 894

© 2019

All Rights Reserved by Battambang Administration

Last update : 4 months ago