រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration

Channel Telegram របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឆាប់រហ័ស និងជាប្រចាំពីសម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ជូនប្រជាពលរដ្ឋ, សូមចូលរួមក្នុងឆាណែល (Channel Telegram) របស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដោយចុចលើ link https://t.me/spmhunsen ឬស្កែន QR code ខាងក្រោម។

Related Posts