រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុករតនមណ្ឌល

  • 4.5ពាន់
  • ដោយ vansolid
  • Address : ភូមិស្តៅ ឃុំស្តៅ ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង
    • ០១២ ៣៦០ ៦៩៩
    • ០៩២ ២១៩ ០៨៦