រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុកមោងឫស្សី

  • 2.7ពាន់
  • ដោយ vansolid
  • Address : ភូមិកន្សៃបន្សាយ ឃុំមោង ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង
    • ០៩៥ ៣៥៤ ៥៤៦
    • ០៨៩ ៩៥០ ៤៤៥