រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុកថ្មគោល

  • 2.4ពាន់
  • ដោយ vansolid
  • Address : ភូមិកសិកម្ម ឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង
    • ០៧៧ ៦៣៦ ២៥៨
    • ០១២ ៥០០ ៦៩៩