រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្តាវិជ្ជាជីវៈខេត្ត

  • 2.6ពាន់
  • ដោយ vansolid
  • Address : ភូមិរំចេក៤ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
    • ០១០ ៧០៦ ៤៨៤
    • ០១០ ៩៩៩ ៧៤៤