រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពី ការផ្ដល់ថវិការង្វាន់លើការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូលពីកម្រៃសេវារដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

  • 1.2ពាន់
  • ដោយ SokMean

អត្ថបទទាក់ទង