រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការការពារ និងការចម្លងពីជំងឺកូវីដ១៩ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

  • 4.2ពាន់
  • ដោយ Sotheavy

អត្ថបទទាក់ទង