រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

ខេត្តបាត់ដំបង នឹងរៀបចំព្រឹតិការណ៍បុណ្យទន្លេលើកទី៦ ក្រោមប្រធានបទ ទន្លេនៃសន្តិភាព ទន្លេនៃវិបុលភាព នៅថ្ងៃទី១៣ ដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ មានវីដេអូ ៖

  • 4.8ពាន់
  • ដោយ Sotheavy

អត្ថបទទាក់ទង