រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ ស្ដីពី​ វិធានការទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់​សាធារណៈ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម ៖

  • 2.4ពាន់
  • ដោយ Sotheavy

អត្ថបទទាក់ទង