រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

ប្រកាសស្ដីពីបង្កើតការិយាល័យចំណុះទីចាត់ការនៃសាលាខេត្ត ការបង្កើយការិយាល័យនៃសាលាក្រុង ការបង្កើតការិយាល័យនៃសាលាស្រុក និងការកំណត់តួរនាទីភារកិច្ច របៀបរបបការងារនៃការិយាល័យទាំងនោះ

  • 2.3ពាន់
  • ដោយ Sotheavy

អត្ថបទទាក់ទង