រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងជូនបន្ថែមរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ

  • 3.3ពាន់
  • ដោយ Admin

សេចក្តីជូនដំណឹងជូនបន្ថែមរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ដែលផ្សព្វផ្សយនៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ មានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង