រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ១២១ ចុះថ្ងៃទី២១ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការផ្ទេរធនធានបន្ថែមពីថវិការដ្ឋជូនរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់សម្រាប់ចំណាយអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន។

  • 4.8ពាន់
  • ដោយ Sotheavy

អត្ថបទទាក់ទង