រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីអំពាវនាវ សូមចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកា កូនឈើ កូនផ្កា ឬសម្ភារៈ ទៅតាមទឹកចិត្តជ្រះថ្លា ដើម្បីគាំទ្រយុទ្ធនាការ «ផ្ទះមួយខ្នង ដើមឈើមួយដើម»

  • 54
  • ដោយ teavvisal

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង សូមធ្វើការអំពាវនាវដល់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកអ្នកឧកញ៉ា អ្នកឧកញ៉ា ឧកញ៉ា លោក លោកស្រី មេត្តាចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភ ជាថវិកា កូនឈើ កូនផ្កា ឬសម្ភារៈ ទៅតាមទឹកចិត្តជ្រះថ្លា ដើម្បីគាំទ្រយុទ្ធនាការ «ផ្ទះមួយខ្នង ដើមឈើមួយដើម» នៅគ្រប់ក្រុង ស្រុក ទូទាំងខេត្តបាត់ដំបង។

អត្ថបទទាក់ទង