រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

អបអរសាទរ ប្រាសាទអង្គរវត្ត របស់កម្ពុជា ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាគោលដៅទាក់ទាញទេសចរណ៍ល្អបំផុត លំដាប់ទី ១២ លើពិភពលោក

  • 39
  • ដោយ teavvisal

អបអរសាទរ ប្រាសាទអង្គរវត្ត របស់កម្ពុជា ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាគោលដៅទាក់ទាញទេសចរណ៍ល្អបំផុត លំដាប់ទី ១២ លើពិភពលោក ដោយ TripAdvisor's Traveler Choice Awards

(ថ្ងៃទី២៧ មិថុនា ២០២៤)

អត្ថបទទាក់ទង