រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្ដីពីសេវាបន្ថែមលើការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែន

  • 94
  • ដោយ teavvisal

ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សេវាឱ្យកាន់តែល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋ ស្របតាមយុទ្ធសាស្រ្តបញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ មានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជន អំពីសេវាបន្ថែមលើការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង