រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជួសជុលពង្រីកតួផ្លូវដោយក្រាលកម្រាលបន្ថែមពីលើ (Reseal) កំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧១ (ស្ដុបបាណន់-វត្តខ្សាច់ពោយ)

  • 43
  • ដោយ teavvisal

សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង ស្ដីពីការជួសជុលពង្រីកតួផ្លូវដោយក្រាលកម្រាលបន្ថែមពីលើ (Reseal) កំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧១ (ស្ដុបបាណន់-វត្តខ្សាច់ពោយ)

អត្ថបទទាក់ទង