រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

កម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ចូលរួមគាំទ្រគម្រោង ”ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ​“

កម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ចូលរួមគាំទ្រគម្រោង ”ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ​“ ដែលជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី១ ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជា ដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងទេសចរណ៍ ដោយផ្តល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។

អត្ថបទទាក់ទង