រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទម្លាក់កម្ពស់ទឹកស្ទឹងសង្កែចាប់ពីកម្ពស់១០ម៉ែត្រ មកត្រឹម៦,៥ម៉ែត្រ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទម្លាក់កម្ពស់ទឹកស្ទឹងសង្កែចាប់ពីកម្ពស់១០ម៉ែត្រ មកត្រឹម៦,៥ម៉ែត្រ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការងារសាងសង់ស្ថានីយ៍បូបទឹកឆៅ និងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នានា ក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គងទឹកស្អាតក្នុងខេត្ត នៅក្នុងរយៈពេល៣ខែ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤។

អត្ថបទទាក់ទង