រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មាន ករណីមានការសាងសង់ទប់បិទទឹកស្ទឹងមង្គលបុរី នៅភូមិតាក្រី ឃុំតាក្រី ស្រុកកំរៀង

សេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មាន ករណីមានការប្តឹងតវ៉ាពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកខាងក្រោមស្ទឹងមង្គលបុរី ពីការសាងសង់ទប់បិទទឹកស្ទឹងមង្គលបុរី នៅចំណុចភូមិតាក្រី ឃុំតាក្រី ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ។

អត្ថបទទាក់ទង