រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

អបអរសាទរ ខួបលើកទី ៣១ តំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក

អបអរសាទរ ខួបលើកទី ៣១ តំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
១៤ ធ្នូ ១៩៩២ ~ ១៤ ធ្នូ ២០២៣

អត្ថបទទាក់ទង