រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

ទិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជាលើកទី២៥ និងទិវាជនមានពិការភាព អន្តរជាតិលើកទី៤១

អបអរសាទរ ទិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជាលើកទី២៥ និងទិវាជនមានពិការភាព អន្តរជាតិលើកទី៤១ ក្រោមប្រធានបទ «ដំណោះស្រាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ ដើម្បីសង្គមមួយមានផាសុកវត្ថុ និងសមធម៌» ។

អត្ថបទទាក់ទង