រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការអនុញ្ញាត ឱ្យបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារ នៅរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

  • 384
  • ដោយ teavvisal

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការអនុញ្ញាត ឱ្យបេក្ខជន សិស្ស និស្សិត ទាំងពីភេទ ចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្រសួងមហាផ្ទៃ បម្រើការងារនៅរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទទាក់ទង