រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

ស្វែងយល់អំពីស្ដង់ដារទីក្រុងស្អាត​

  • 983
  • ដោយ teavvisal

សូមអបអរសាទរ ខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលពានជ័យលាភីទីក្រុងស្អាត ផ្ការំដួល៣ទង (លើកទី៣) សុពលភាព ឆ្នាំ២០២២-២០២៥ ក្នុងការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាត ដែលបានវាយតម្លៃដោយគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត ដោយផ្អែកលើ សូចនាករគោលចំនួន ៧, សូនាករលម្អិតចំនួន ៤១ និងចែកចេញជា ១១៣ លក្ខណវិនិច្ឆ័យ (ស្មើនឹង ១២០ពិន្ទុ) ដែលសុទ្ធតែជាការងារជាប្រក្រតីរបស់រដ្ឋបាលដែនដី ដូចជាការគ្រប់គ្រងសំណល់, ភាពស្អាត, ភាពទាក់ទាញផ្នែកទេសចរណ៍, ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, ការរៀបចំផែនការមេ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ សង្កាត់ មានសុវត្ថិភាពជាដើម។ លទ្ធផលនេះគឺបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់ ព្រមទាំងមានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត។
សូមធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមពីស្តង់ដាទីក្រុងស្អាត និងសូចនាករនានា។

អត្ថបទទាក់ទង