រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

សូមអបអរសាទរ ខេត្តបាត់ដំបង ចំពោះការវាយតម្លៃការប្រឡងប្រណាំងអនុវត្តគោលនយោបាយ ភូមិ ឃុំ-សង្កាត់ មានសុវត្ថិភាព

  • 1.5ពាន់
  • ដោយ teavvisal

សូមអបអរសាទរ ខេត្តបាត់ដំបង ចំពោះការវាយតម្លៃការប្រឡងប្រណាំងអនុវត្តគោលនយោបាយ ភូមិ ឃុំ-សង្កាត់ មានសុវត្ថិភាព (២៣ កុម្ភៈ ២០២៣)។

ក្នុងចំណោម ១០៣ឃុំ-សង្កាត់ នៃខេត្តបាត់ដំបង គឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់៖

  • លេខ១ ចំនួន៨២
  • លេខ២ ចំនួន១៥
  • លេខ៣ ចំនួន៦
  • អត់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ : គ្មាន។

អត្ថបទទាក់ទង