រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យាពេលចែក និងទទួលពាក្យចុះឈ្មោះប្រឡង ជ្រើសរើសមន្រ្ដីជាប់កិច្ចសន្យាឆ្នាំ២០២៣ បម្រើការងារនៅរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

  • 681
  • ដោយ teavvisal

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យាពេលចែក និងទទួលពាក្យចុះឈ្មោះប្រឡង ជ្រើសរើសមន្រ្ដីជាប់កិច្ចសន្យាឆ្នាំ២០២៣ បម្រើការងារនៅរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

អត្ថបទទាក់ទង