រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី៣ ឬដូសជំរុញជូនដល់កុមារ ដែលមានអាយុចាប់ពី ៦ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម ១២ឆ្នាំ កុមារដែលមានអាយុ ៥ឆ្នាំ និងដូសមូលដ្ឋាន(ដូសទី១ និងដូសទី២) ជូនដល់កុមារ ដែលមានអាយុ ៣ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តបាត់ដំបង

  • 725
  • ដោយ Admin

អត្ថបទទាក់ទង