រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង សម្រេចកំណត់តំបន់ក្រហម តំបន់លឿងទុំ និងតំបន់លឿង ក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុង ស្រុកទាំង ៥ ដូចខាងក្រោម ៖

  • 1.9ពាន់
  • ដោយ Admin

អត្ថបទទាក់ទង