រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

ក្រសួងប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីជនជាតិខ្មែរ ស្លាប់លើកទី១ ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩ ដូចខ្លឹមសាខាងក្រោម៖

  • 1.6ពាន់
  • ដោយ Sotheavy

អត្ថបទទាក់ទង