រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

គណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត បានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង “ទីក្រុង ដែលមានវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍” ដើម្បីចូលរួមវាយតម្លៃដល់បេក្ខភាព ក្រុង ខណ្ឌ ដែលបានអនុវត្ត វិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍បានល្អ ដែលគ្រោងនឹងប្រកាសជ័យលាភីនាឱកាសទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតឆ្នាំ២០២១

  • 892
  • ដោយ Sotheavy

ក្រសួងទេសចរណ៍ និងគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត បានរៀបចំបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង “ទីក្រុង ដែលមានវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍” ដើម្បីចូលរួមវាយតម្លៃដល់បេក្ខភាព ក្រុង ខណ្ឌ ដែលបានអនុវត្ត វិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍បានល្អ ដែលគ្រោងនឹងប្រកាសជ័យលាភីនាឱកាសទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតឆ្នាំ២០២១ នាពេលខាងមុខ។ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ចូលរួមធ្វើការគាំទ្រលើបេក្ខភាព ក្រុងបាត់ដំបងដោយធ្វើការចុចនៅ Link ខាងក្រោម រួចចុចលើប៊ូតុង ពេញចិត្ត ។
http://cambodiacleancity.gov.kh/kh/tourismsafetymeasure

អត្ថបទទាក់ទង