រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ករណីវិជ្ជាមានវីរុសកូវីដ ១៩ ថ្មី (អានបន្ត)៖

អត្ថបទទាក់ទង