រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Battambang Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីបំភ្លឺស្តីពីការចោទប្រកាន់ថា រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង អនុវត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការគ្រប់គ្រងការយកភាសុីចំណតរថយន្តចំនួន០៤ទីតាំង ស្រុកចំនួន០៣ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

  • 1.7ពាន់
  • ដោយ Sotheavy

អត្ថបទទាក់ទង